O carte de biologie care vă răspunde curiozităților și așteptărilor

Cotată, pe site-ul nostru, cu cele mai multe recenzii pozitive, cartea de biologie clas realizată de autorii  Cezar Niculescu, Radu Carmagiu, Bogdan Voiculescu și Dan Cristescu, răspunde tuturor necesităților elevilor în materie de cunoștințe de biologie necesare pentru clasa a XI-a și nu numai. Aceasta intră și în categoria cărților obligatorii de parcurs în vederea admiterii la o Facultate de Medicină sau la o Școală Postliceală, unde candidații au de susținut o probă scrisă din biologia umană.

Anatomia și fiziologia organismului ființei umane sunt principalele ramuri/segmente ale biologiei ce intră în atenția studiului elevului. De aceea, manualul nostru aduce în atenția elevilor de clasa a XI-a noi informații legate de domeniul științelor fundamentale ale învățământului medical. Pentru ei, cartea de față poate fi considerată un ghid în procesul de învățare, întrucât aceasta conține teme specifice domeniului abordate într-o manieră elaborată și bine-structurată. Având un conținut eligibil, corect redactat și original, cartea de biologie clasa 10 este accesibilă oricărui elev, ușurându-i acestuia receptarea, asimilarea și fixarea materiei.

Structura acestei cărți de biologie răspunde cerințelor curriculare, acoperind, în întregime, obiectivele programei școlare în vigoare. Conținutul manualului va cuprinde două capitole: Alcătuirea corpului uman și Funcțiile fundamentale ale organismului uman. Cel de-al doilea capitol este mai extins și cuprinde alte patru subcapitole. Unul este dedicat Funcțiilor de relație (sistemul nervos, analizatori, glandele endocrine, sistemul osos și cel muscular), cel de-al doilea va deschide o discuție, la clasă, despre Funcțiile de nutriție ( digestia și absorbția, circulația, respirația, excreția, metabolismul), următorul subcapitol este destinat studierii Funcțiilor de reproducere (sistemul reproducător, sănătatea reproducerii), iar cel din urmă aduce informații despre întreg organismul, după cum se menționează încă din subtitlu, Organismul – un tot unitar.

Astfel că, pe parcursul studierii manualului, elevul de clasa a XI-a va învăța să identifice organele și sistemul de organe la om, precum și toate caracteristicile acestora, va evidenția structurile și funcțiile organismului uman, utilizând ca tehnică de lucru experimentul, va știi să prelucreze rezultatele obținute din investigații și experimente care au drept scop determinarea câmpului vizual, măsurarea pulsului, a tensiunii arteriale  sau cea a grupelor sanguine în sistemul AB 0 și Rh, să reprezinte funcțiile organelor și sistemelor de organe la om pe baza modelelor, va învăța și va aplica o serie de algoritmi de identificare, investigare, experimentare și rezolvare  în ceea ce privește funcțiile fundamentale ale organismului uman, valoarea energetică a nutrimentelor și sistemele de organe, iar pe parcurs va aborda o utilizare corectă a terminologiei specifice biologiei.

Tot acest manual aduce în atenția elevilor câteva reguli de menținere a sănătății omului. Aceștia vor beneficia de câteva teme care au ca scop responsabilitatea acestora în ceea ce privește igiena. Ei vor învăța unele noțiuni elementare de igienă și patologie, despre importanța, rolul și beneficiile vitaminelor, despre disfuncțiile endocrine și metabolice, cât și despre sănătatea reproducerii, sarcină și naștere.  De asemenea, cartea de biologie conține, la fiecare lecție teoretică, câteva exerciții, care vin în sprijinul receptării, al consolidării și al fixării noilor cunoștințe de către elevi. Aplicațiile didactice sugerate de autorii acestui manual la fiecare lecție vor orienta elevii spre activităţi de investigare a structurilor, fenomenelor şi proceselor desfăşurate în corpul uman, spre cunoaşterea şi rezolvarea problemelor ce privesc sănătatea omului şi a mediului.

Evaluarea elevilor se va realiza pe baza competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate prevăzute de programa şcolară, prin activități de tipul: itemi cu asocieri, alegere multiplă, recunoaşteri de tipul adevărat – fals; probleme, situații-problemă, eseuri, formularea de ipoteze sau concluzii legate de procese biologice etc.;

Prin urmare, manualul de biologie pentru ciclul superior al liceului îşi propune abordarea studiului disciplinei prin înţelegerea şi asimilarea noţiunilor, conceptelor, principiilor şi legilor specifice şi de asemenea, aplicarea lor în diverse situaţii de viaţă, asigurând astfel condiţii pentru ca fiecare elev să îşi dezvolte o personalitate autonomă şi creativă.

Răsfoind-o veți descoperi că aceasta prezintă un număr însemnat de ilustrații, ceea ce contribuie considerabil la retenția unor informații. Atâta timp cât teoria este însoțită de imagini sau alte scheme grafice, învățatul devine mult mai plăcut și atractiv.

Însoțirea lucrării de avizul Ministerului Educației este o dovadă a calității și profesionalismului lucrării. Drept urmare, vă așteptăm cu o viitoare comandă!